شرکت دانش بنیان سپهر دارو فرجام

شماره ثبت: 478930

شرکت دانش بنیان سپهر دارو فرجام تحت مدیریت جناب آقای دکتر بهرام کاظمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت علمی خود را از سال 1380 با همکاری دکتر مژگان بنده پور و دکتر معصومه رجبی بذل اعضاء هیات علمی دانشگاه آغاز نموده است.

مطالعه بیشتر

سپهر دارو فرجام

آنچه بزودی ...

آخرین مقالات